ข้อมูล eBook

ชื่อ: สวัสดีพม่า

ผู้แต่ง: อู๊ดดี้

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"หนังสือฝึกทักษะระบายสี ชุด หนูน้อยระบายสี สวัสดีพม่า จัดทำขึ้นเพื่อให้น้องๆ ได้ฝึกทักษะ สมาธิ
ภายในเล่มจะประกอบไปด้วย การวาดภาพผู้นำประเทศอาเซียน,การนับจำนวนธงชาติฮาเซียน,
การลากเส้นเพื่อจับคู่ ฯลฯ เพื่อให้เด็กๆมีความสร้างสรรค์ ขยายจินตนาการแต่งแต้มระบายสีได้เป็นอย่างดี
เหมาะสำหรับนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
"