ข้อมูล eBook

ชื่อ: ระบบกำจัดฝุ่นและการระบายอากาศ

ผู้แต่ง: ฉัตรชัย นิมมล

หมวดหลัก: วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้เป็นหนังสือที่ผู้อ่านสามารถใช้เป็นคู่มือสำหรับการออกแบบระบบกำจัดฝุ่นหรือระบบระบายอากาศ โดยจะเน้นในกรณีของระบบระบายอากาศเฉพาะจุด เนื้อหากล่าวถึง พื้นฐานการออกแบบระบบกำจัดฝุ่นทั้งระบบ, การออกแบบเครื่องดักฝุ่นแบบผ้ากรอง และไซโคลนดักฝุ่น, พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับพัดลมที่ใช้ในอุตสาหกรรม และตัวอย่างประกอบการอธิบายที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบกำจัดฝุ่นหรือระบบระบายอากาศเฉพาะจุด วิศวกร และช่างเทคนิค
ที่มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบดังกล่าวทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป"