ข้อมูล eBook

ชื่อ: เครื่องวัดไฟฟ้า

ผู้แต่ง: มงคล  ธุระ

หมวดหลัก: วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนในวิชา เครื่องวัดไฟฟ้า (รหัสวิชา 2140-1010) ตามหลักสูตร ปวช. 2538 ของกรมอาชีวศึกษา เนื้อหาในเล่มอธิบายถึงโครงสร้างและหลักการทำงานของเครื่องวัดไฟฟ้าชนิดต่างๆ พร้อมมีภาพประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้น