ข้อมูล eBook

ชื่อ: เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง

ผู้แต่ง: ไชยชาญ  หินเกิด

หมวดหลัก: วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เนื้อหาประกอบด้วย แม่เหล็ก การคำนวณหาค่าต่างๆ ในวงจรแม่เหล็ก การเหนี่ยวนำแม่เหล็ก ตัวอย่างการคำนวณโครงสร้างของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง การพันขดลวดอาร์เมเจอร์ การเกิดแรงดันไฟฟ้า สาเหตุที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่เกิดแรงดันไฟฟ้า การนำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปใช้งาน หลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ฯลฯ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา และหลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในวิชาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง