ข้อมูล eBook

ชื่อ: โรงต้นกำลังไฟฟ้า ฉบับปรับปรุง

ผู้แต่ง: วัฒนา  ถาวร

หมวดหลัก: วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เรียบเรียงขึ้นตามเนื้อหาหลักสูตรวิชา โรงต้นกำลัง ระดับ ปวส. ของกรมอาชีวศึกษา และของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เนื้อหาประกอบด้วยโรงต้นกำลังต่างๆ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังกังหันก๊าซ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังเครื่องยนต์ดีเซล โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ และบทสุดท้ายกล่าวถึงหลักการด้านเศรษฐศาสตร์การผลิตโรงไฟฟ้า