ข้อมูล eBook

ชื่อ: เทคนิคการออกแบบระบบแสงสว่าง (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่ง: ชาญศักดิ์  อภัยนิพัฒน์

หมวดหลัก: วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เนื้อหาในเล่มเริ่มจากขั้นพื้นฐานไปจนถึงการออกแบบแสงสว่างทั้งภายในและภายนอกอาคาร เช่น สนามกีฬา ในบริเวณกว้าง ๆ เช่น ลานจอดรถ บริเวณลานเก็บสินค้า ประกอบด้วย ทฤษฎีเกี่ยวกับแสงสว่าง ดวงโคมไฟฟ้า ชนิดของหลอดไฟฟ้า การตรวจสอบความสว่างของระดับแสงสว่าง การติดตั้งดวงโคมฉาย การออกแบบระบบแสงสว่างไฟฟ้าตามถนน รวมถึงการคำนวณหาปริมาณแห่งการส่องสว่าง เป็นต้น เหมาะสำหรับนักศึกษา และผู้สนใจในเรื่องเกี่ยวกับแสงสว่างและการออกแบบระบบแสงสว่าง