ข้อมูล eBook

ชื่อ: ไฮดรอลิกอุตสาหกรรม

ผู้แต่ง: ณรงค์  ตันชีวะวงศ์

หมวดหลัก: วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ระบบไฮดรอลิก เป็นระบบที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการคำนวณ ระบบกลไก ระบบไฟฟ้า ระบบอิเล็กทรอนิกส์ จนถึงระบบคอมพิวเตอร์ ผู้เรียบเรียงได้รวบรวมเนื้อหาของระบบไฮดรอลิกโดยละเอียด ครอบคลุมตั้งแต่ ประวัติความเป็นมา รายละเอียด การทำงานของอุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึงเรื่องของระบบพรอพอร์ชันนัลและคาร์ทริดจ์วาล์ว หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และผู้ที่สนใจทั่วไป