ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษาญี่ปุ่น กิน ช็อป เที่ยว

ผู้แต่ง: สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม

หมวดหลัก: ท่องเที่ยว

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

คู่มือฉบับกระเป๋าสำหรับผู้ที่ต้องการไปเที่ยวหรือไปใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น สามารถสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นแบบง่าย ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นสำนวนและคำศัพท์ที่ใช้หรือพบบ่อยในการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ