ข้อมูล eBook

ชื่อ: เล่าปี่ (ฉบับการ์ตูน)

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: การ์ตูน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

พบกับวรรณกรรมจีนสามก๊ก ฉบับการ์ตูน โดยเล่มนี้ได้กล่าวถึง ประวัติของเล่าปี่ ซึ่งเป็นหนึ่งในขุนนางจีนซึ่งมีบทบาทอย่างยิ่งในช่วงสมัยนั้น ซึ่งนอกจากสาระความรู้ทางประวัติศาสตร์จีนที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อเรื่องแล้ว ยังเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน