ข้อมูล eBook

ชื่อ: จิวยี่ (ฉบับการ์ตูน)

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: การ์ตูน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปรู้จักกับตัวละครอีกหนึ่งท่านที่มีความสำคัญในละคร “สามก๊ก” เขาผู้นั้น คือ “จิวยี่” ทาสผู้ซื่อสัตย์และมิตรแท้ของวงศ์ซุน ขุนพลกระเดื่องเดชแห่งกังตั๋ง จิวยี่เป็นเพื่อนรักกับซุนเซ็กเจ้านครกังตั๋ง เมื่อซุนเซ็กวางวายสิ้นชีพ ซุนกวนผู้น้องสืบทอดความเป็นเจ้าเมืองต่อไป จิวยี่ซึ่งรับปากกับซุนเซ็กไว้ว่าจะช่วยทำนุบำรุงซุนกวนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ จึงทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อปกป้องซุนกวน และเมืองกังตั๋งอันเป็นที่รักของเขา ตราบจนวาระสุดท้ายแห่งชีวิต นำเสนอในรูปแบบการ์ตูนสวยงาม สนุกสนาน ชวนติดตามตลอดทั้งเล่ม