ข้อมูล eBook

ชื่อ: เจาะระบบ Network 3rd Edition

ผู้แต่ง: จตุชัย แพงจันทร์

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ภายในเล่มผู้อ่านจะได้เรียนรู้ถึงเนื้อหาที่สำคัญๆ อันได้แก่ พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมเครือข่าย สายสัญญาณ เทคโนโลยี LAN อีเธอร์เน็ต Wireless LAN ระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เทคโนโลยี WAN SONET/SDH & MPLS TCP/IP-Network & Transport Layer และอื่นๆ อีกมากมาย เรียบเรียงไว้อย่างละเอียด ชัดเจน เป็นลำดับขั้นตอน และง่ายต่อการศึกษาทำความเข้าใจเป็นอย่างยิ่ง เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา อาจารย์ ผู้ที่ต้องการจะเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่าย หรือผู้ที่สนใจทั่วไป