ข้อมูล eBook

ชื่อ: basic of Flash ActionScript

ผู้แต่ง: อนรรฆนงค์  คุณมณี

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สร้างงาน Flash ด้วยคำสั่ง ActionScript 3.0
- อ่านเข้าใจง่าย แม้ไม่ชอบ หรือ ไม่เคย เขียนโปรแกรมมาก่อน
- เรียนรู้หลากรูปแบบ ทั้งงานเว็บดีไซน์, พรีเซนเตชัน, งานโฆษณา, อินเตอร์เฟสซีดี, เกมแฟลช
- ฝึกปรือฝีมือด้วยการลงมือทำจริงกับ 40 Workshop

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2016-07-20 00:57