ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือ Illustrator CS4 Professinol Guide

ผู้แต่ง: วสันต์   พึ่งพูลผล

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

Illustrator CS4 ได้ปรับปรุงหน้าตาและเครื่องมือให้สอดคล้องกับรูปแบบการทำงานที่หลากหลายยิ่งขึ้น ทั้งเครื่องมือใหม่ ๆ ที่ช่วยให้การวาดรูปที่แสนยากทำให้อย่างง่ายดายซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้ปูพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม ไปจนถึงการสร้างงานด้วยเครื่องมือพื้นฐาน และเทคนิคการออกแบบงานกราฟิกที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง