ข้อมูล eBook

ชื่อ: TRY! เตรียมสอบวัดระดับ JLPT N2

ผู้แต่ง: คณาจารย์สถาบันวัฒนธรรมแห่งเอเชีย (ABK)

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สอบผ่าน JLPT ไม่ยาก หากคุณ TRY! TRY! เตรียมสอบวัดระดับ JLPT ให้คุณได้ฝึกฝนทั้งไวยากรณ์ การอ่าน และการฟัง ก่อนสอบอย่างครบเครื่องและเข้มข้นในเล่มเดียว พร้อมแบบฝึกทบทวนรูปแบบเดียวกับข้อสอบ JLPT ค่อย ๆ ฝึก ค่อย ๆ TRY! กันไป เพิ่มความมั่นใจก่อนเข้าห้องสอบ